Medlem

Genom att bli medlem hos oss får du gemenskap, information om konstvärlden, utställningar och årliga aktiviteter. Dessutom deltar alla medlemmar i vårt årliga medlemslotteri!

Medlemsavgifter är 200 kr/pers (300 kr/par, 100 kr/ungdom upp till 25 år).

Betala avgiften till bankgiro 176-1964.